Slakteriet ble ferdigstilt høsten 2009, akkurat tidsnok til jaktstart 10. september. I tillegg til slakt av egne dyr, er slakteriet også godkjent som viltmottak av Mattilsynet. Våren 2010 var det dugnad for legging av takstein, og ved hjelp av venner og familie var arbeidet gjort unna på noen timer.