Forskning tyder på at hjorten ikke smittes av borrelia, og at den heller ikke er bærer av smitten. Dette forskes det nå mye på.  Det vil si at det er andre vertsdyr som forårsaker borrelia, og som blant annet denne artikkelen nevner, vil reduksjon i hjortestammen kunne bidra til at antall tilfeller av borreliasmitte øker grunnet gjengroing av skog og utmarksområder. Et moment som taler mot dette igjen, er at hjorten likevel kan frakte allerede smittet flått fra et område til et annet. Det blir spennende å følge med på eventuelle konklusjoner!

Svært få flått er bærere av bakterien, og ved å ta forhåndsregler kan en redusere risikoen for flåttbitt og smitte ytterligere. Klipp gresset jevnlig, flåtten trives hverken i kort gress eller i direkte sollys. Sjekk deg for flått etter ferdsel i skog og mark, risikoen for å bli smittet av bakterien er lav så lenge flåtten blir fjernet innen 24 timer. (Kilder: banett.no, Pasienthåndboka, Wikipedia).