Det har kommet en del "det går en hjort løs"-telefoner den siste tiden fra folk som har vært på eller forbi gården. Dette er altså Jacob som hopper for høyt til å gjerdes inn, men er for liten til å slippes inn blant de andre hjortene. Han går nå fritt rundt på gården inntil vi skiller de andre kalvene fra mødrene. Han har også opparbeidet seg en egen døgnrytme, og står utenfor huset og "piper" når han vil ha melk, på samme måte som andre kalver kaller på mødrene. Som alle "foreldre" har vi enkelte pussige bilder på kameraet når vi blar gjennom, slik som disse: