Hver tirsdag har NRKs Ut i Naturen hatt et eget innslag om steinaldern, der de blant annet viser hvordan man jakter og slakter hjort på steinaldervis. I sommer ble Alver Hjort forespurt om å levere en hjort som skulle brukes i morgendagens episode der man lærer hvordan man slaktet på gamlemåten.