Innimellom har vi besøk av villhjort på utsiden av innhegninga som er oppe å helsar på dyra på innsiden av gjerdet. Då er det kjekt å ha viltkamera ute å fange opp kva dyr som er i terrenget.